Media och dokument

Surron officiella Light Bee dokumentation hittar du här


Felsökning

Vid fel på din hoj kan du i displayen se koden och sedan titta i tabellen för utläsa felet och åtgärd.

Om du har en Dongle som visas på bilden nedan så kopplar du iden för att utläsa felet. Lysdioden kommer blinka olika antal gånger beroende på felet.